58. En ukjent, men effektiv terapiform

Sidney Banks utviklet de tre prinsippene  (3 Principals)  Thought, Consciousness, og Mind som en del av sin modell for å forstå menneskelig opplevelse og mental helse.  Disse prinsippene har blitt integrert i en terapeutisk tilnærming kjent som "Three Principles Psychology" eller "Three Principles-Based Coaching."

Her får du høre litt om hva dette er og hvordan vi bruker disse prinsippene i terapi og vår egen erfaring med dette. 

Teknikken kan hjelpe klienten med å utvikle økt bevissthet om tankene sine;  observere og identifisere tankemønstrene som påvirker følelser og atferd.

Ideen om at tanker er flyktige og midlertidige er sentral i denne metoden, samt at de ikke nødvendigvis representerer sannheten eller virkeligheten. Dermed blir det også lettere å veilede klienten i å utforske alternative perspektiver og mer sunne måter å tenke på. Dette kan hjelpe redusere ruminative tanker om fortiden eller bekymring for fremtiden.  

Det handler om å akseptere øyeblikket slik det er, uten å dømme det.

Ikke minst kan denne tilnærmingen hjelpe klienten med å utforske den dype visdommen som ligger i sinnet.  Dette kan føre til en dypere forståelse av ens egne opplevelser og utfordringer, og oppmuntre klienten til å utforske sitt eget potensial og muligheten for personlig vekst og transformasjon.

Mange opplever en dyp indre fred og velvære uavhengig av ytre omstendigheter - noe som i seg selv er svært frigjørende.. 

 

Om du vil dykke mer ned i dette spennende stoffet kan du sjekke ut noen av disse: 

George Pransky https://www.pranskyandassociates.com/ 

Micheal Neill https://www.michaelneill.org/  

Elsie Spittle https://3phd.net/  

Steve Chandler https://www.stevechandler.com/index.html