57. Hva slags forhold har du til din indre kritiker?

 

Alle har en indre kritikker, men ikke alle har like mye kontakt med den. Den kan føles som en indre uro, en bakgrunnsstøy eller en sabotør.  Og ofte er folk så vant til å snakke hardt eller kritisk til seg selv at de ikke er bevisste hva som skjer.  Men det er verdt å se litt nærmere på dette og her snakker vi om den positive intensjonen til de indre kritikeren. Hvordan den oppsto og hva du kan gjøre for å bli venn med den, få til en dialog og kan kontroll over den.  

Å forstå og bli venn med den indre kritikeren som lever i alle mennesker er viktig av flere grunner:

  1. Selvbevissthet: Å gjenkjenne denne indre stemmen gir innsikt i dine tankemønstre og følelsesreaksjoner.

  2. Emosjonell regulering: Å takle den indre kritikeren hjelper deg med å håndtere følelser som skam og tvil mer konstruktivt.

  3. Selvaksept: Forståelsen av at ingen er perfekte fremmer selvaksept og kjærlighet.

  4. Vekst og utvikling: Kritikken kan motivere deg til å vokse og utvikle deg uten frykt for feil.

  5. Bedre relasjoner: Håndtering av egen kritiker gjør deg mer empatisk og forståelsesfull i relasjoner.

  6. Psykologisk fleksibilitet: Å bli venn med kritikeren øker din evne til å tilpasse deg ulike situasjoner.

Å bli venn med den indre kritikeren handler om å håndtere den på en sunn måte, uten å la den ha negativ kontroll. Dette er en rask måte å få et bedre forhold til deg selv på.