51. En nøkkel til mental helse

En av de beste måtene å få litt mer kontroll ditt indre stress, handler om å forstå konseptet om Stimuli og Respons. For mellom disse to begrepene ligger TID,  og her får du vite hva du kan gjøre i tiden etter et stimuli - for å få bedre kontroll på livet.

Her får du noen gode spørsmål som kan hjelpe deg bryte vanen du har med å svare det du alltid har gjort. Vi snakker også litt om det å føle seg urettferdig behandlet og hvordan et persepsjons-skifte kan fjerne noe av den vonde følelsen. Når du lærer deg å se deg selv utenfra, i meta vil flere brikker falle på plass. 

Dette konseptet kan du bruke til det meste, og når du har kontroll vil du oppleve at ditt indre stress går ned - og din mestring går opp.